Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Rakovina prostaty môže byť v ranom štádiu bez príznakov: Akým vyšetrením sa dá odhaliť?

10.11.2022

Všimli ste si, že počas novembra niektorí muži vôbec nepoužívajú holiace strojčeky a nechávajú si narásť fúzy? Týmto spôsobom, v rámci kampane MOVEMBER (spojenie slov noVEMBER a anglického MOustache - fúzy), upozorňujú na vážne mužské ochorenia, ako je napríklad rakovina prostaty či semenníkov. O tom, ako prebieha diagnostika a aké sú prognózy, sme sa rozprávali s primárom Urocentra Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Igorom Milichovským.

Aké sú príznaky rakoviny prostaty? Kedy je čas navštíviť odborníka?

V ranom štádiu môže byť ochorenie bez príznakov. Často sa diagnostikuje pri príznakoch ako pri benígnej prostatickej hyperplázii, ako je časté močenie, slabý prúd moču, časté močenie v noci, dlhý čas močenia. V pokročilom štádiu má pacient sťažené, obštrukčné alebo dráždivé močenie – spôsobené lokálnym prerastaním karcinómu prostaty do močovej rúry, hrdla, trigona močového mechúra. Lokálna progresia nádoru s obštrukciou ductus ejaculatorius môže spôsobiť hemospermiu, teda krvavý ejakulát a znížené množstvo ejakulátu. Extraprostatické šírenie s postihnutím nervovocievneho zväzku môže spôsobiť poruchu inervácie kavernóznych telies a erektilnú dysfunkciu, čiže impotenciu. Metastázy do kostí a rebier spôsobujú bolesti kostí a rebier. Metastázy do chrbtice môžu spôsobiť kompresiu miechy, vrátane parestézií a oslabenia dolných končatín a inkontinencie moču a stolice. Metastázy do lymfatických uzlín a kompresia iliackých vén spôsobujú opuchy dolných končatín a genitálu, obštrukcia horných močových ciest  môže byť príčinou obličkovej nedostatočnosti. Navštíviť odborníka treba v rámci prevencie aspoň od 50. roku veku alebo od 40. roku veku u pacientov s výskytom karcinómu prostaty aj u príbuzných alebo pri akomkoľvek z vyššie uvedených príznakov.

Ako často sa stretávate s touto diagnózou?

Je ťažko povedať, ako často sa stretávame s touto diagnózou u pacientov, ale vzhľadom na súčasný systém aj aktívneho vyhľadávania pacientov s rakovinou prostaty vyšetrovaním PSA, teda prostatického špecifického antigénu, zisťujeme relatívne často aj bezpríznakových pacientov v ranom štádiu ochorenia. Z nášho pohľadu muži dbajú na prevenciu, lebo k nám chodia na vyšetrenie od obvodných a závodných lekárov. Ale v rámci celej populácie si skôr myslím, že sa muži boja a hanbia ísť k urológovi, keď nemajú ťažkosti.

Patrí rakovina prostaty medzi najčastejšie zhubné ochorenia?

Karcinóm prostaty (CaP) je najčastejšia malignita urogenitálneho systému. Na Slovensku je to 3. najčastejšia malignita po rakovine pľúc a hrubého čreva. V krajinách EÚ je to 2. najčastejšia malignita po rakovine pľúc. V USA je to najčastejšia malignita u mužov, najmä u afroameričanov, a 2. najčastejšou príčinou úmrtia po rakovine pľúc. V Ázii, hlavne v Číne, je incidencia aj mortalita na karcinóm prostaty najnižšia. Vyskytuje sa u mužov vo veku nad 50 rokov, zriedkavo u mladších. Incidencia ochorenia stúpa s vekom, s maximom v 7. a 8. dekáde života.

Aké sú rizikové faktory? Vyskytuje sa rakovina prostaty u niektorých skupín mužov častejšie?

Etiopatogenéza karcinómu prostaty nie je presne známa, ale sú známe niektoré rizikové faktory.
 Androgény a rastové faktory sú nevyhnutné pre vývoj normálnej prostaty aj karcinómu prostaty. Mužský pohlavný hormón testosterón sa v prostatickej bunke konvertuje na aktívny dihydrotestosterón - spoluzodpovedný za zvýšenú proteinovú syntézu a proliferáciu buniek. Väčšina karcinómov prostaty je hormonálne závislá, to znamená, že mužský pohlavný hormón testosterón stimuluje vznik a vývoj karcinómu prostaty. Medzi rizikové faktory patria aj kontakt s kadmiom, ortuťou, izotopmi kobaltu, železa, chrómu, zinku, rádioaktívnym materiálom, chlorovanými fenoxylovými herbicídmi, dioxínmi.

Zohráva v tomto prípade úlohu aj genetika?

Áno, je potvrdená aj genetická (hereditárna) predispozícia rakoviny prostaty. Hereditárny karcinóm prostaty znamená riziko pre priamych príbuzných mužov s karcinómom prostaty, riziko vzrastá s počtom postihnutých príbuzných. Vyššie riziko výskytu geneticky podmienenej rakoviny prostaty majú tiež mladšie osoby.

Ako prebieha diagnostika rakoviny prostaty?

Dôležitá je včasná diagnostika karcinómu prostaty. V súčasnosti robíme vyšetrenie PSA mužom nad 40 rokov s pozitívnou rodinnou anamnézou (výskytom karcinómu prostaty u otca alebo súrodenca) a u mužov nad 50 rokov v rámci prevencie. Dôležitá je anamnéza a objektívne vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prostaty cez konečník. Súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie moču, ultrazvuk obličiek, močových ciest, močového mechúra a prostaty, eventuálne aj CT. Pri podozrení na karcinóm prostaty na základe zvýšenej hladiny PSA a negatívnom palpačnom náleze je indikovaná multiparametrická magnetická rezonancia prostaty, ktorá dokáže odhaliť aj niekoľkomilimetrový karcinóm prostaty, ktorý je inak neidentifikovateľný. Pri podozrení na rakovinu prostaty je treba vždy urobiť biopsiu prostaty, lebo len na základe histologického nálezu karcinómu prostaty môžeme pacienta začať liečiť. Niekedy zistíme karcinóm prostaty v histologickom náleze resekátu (vyoperovanej časti) prostaty bez predchádzajúceho podozrenia na karcinóm prostaty, napr. pri operácii pre benígnu prostatickú hyperpláziu.

Aké sú pri tejto diagnóze prognózy?

Prognóza karcinómu prostaty závisí od štádia ochorenia v čase diagnózy a stupňa malignity zisteného karcinómu prostaty. Pri lokálnom ochorení, ktoré postihuje len samotnú prostatu bez prerastania do okolitých štruktúr alebo bez metastáz, je prognóza väčšinou dobrá a pacienta vyliečime. Ale pri pokročilom ochorení, najmä s vysokým stupňom malignity, je prognóza zlá a pacienta nevieme vyliečiť, ale sa snažíme priebeh ochorenia spomaliť a eliminovať nepríjemné symptómy ochorenia, ako je bolesť, problémy s močením, patologické zlomeniny pri kostných metastázach a podobne.

Popíšete nám spôsoby liečby?

Liečba lokalizovaného karcinómu prostaty môže byť chirurgická (radikálna prostatektómia, teda odstránenie prostaty a semenných mechúrikov) alebo rádioterapia, známa aj ako ožiarenie, a to externá rádioterapia alebo tzv. brachyrádioterapia (implantácia rádioaktívnych zŕn do prostaty pod CT kontrolou). Tiež môže byť realizovaná aj tzv. protónová liečba. Liečba pokročilého karcinómu prostaty spočíva v eliminovaní syntézy androgénov (mužských pohlavných hormónov) alebo zamedzení ich pôsobenia na karcinóm prostaty medikamentózne alebo chirurgicky - kastráciou. Ide o tzv. androgéndeprivačnú terapiu, eventuálne aj s onkologickou liečbou, teda chemoterapiou a ďalšími liekmi, v niektorých prípadoch aj s rádioterapiou a tzv. symptomatickou liečbou na potláčanie nepríjemných symptómov ochorenia.

Ako sa môžu pacienti objednať na vyšetrenie do Nemocnice AGEL Košice-Šaca?

Pacienti sa k nám objednávajú telefonicky alebo osobne. Na základe krátkej anamnézy, otázok zisťujúcich, aké má pacient ťažkosti, sestrička objedná pacienta plánovane alebo urgentne. Pacienti, ktorí majú akútne urologické ťažkosti, sú vyšetrení a ošetrení ihneď. Pacienti s dlhodobými ťažkosťami sú na vyšetrenie plánovaní. Čo sa týka diagnostiky karcinómu prostaty, môžeme mať pacienta s problémami ako napríklad slabý prúd moču, časté močenie, pocit nevyprázdneného močového mechúra po vymočení, tiež časté močenie v noci atď. Pri pokročilom náleze udávajú pacienti aj bolesti, najmä bolesti kostí. V súčasnosti, v rámci aktívneho vyhľadávania pacientov s karcinómom prostaty a preventívneho vyšetrenia, relatívne často diagnostikujeme ešte klinicky nemý karcinóm prostaty, v ranom štádiu na základe vyšetrenia PSA (prostatického špecifického antigénu) v krvi (sére). Títo pacienti nemajú urologické ťažkosti alebo majú inú diagnózu, pri ktorej mali v rámci kompletného vyšetrenia vyšetrené aj PSA. 

Priebeh samotného vyšetrenia je aký?

Vyšetrenie pacienta začína anamnézou. Lekár sa pacienta pýta, aké má urologické ťažkosti, prečo prišiel na vyšetrenie k urológovi. Potom nasleduje objektívne vyšetrenie: Palpačné (vyšetrenie pohmatom) vyšetrenie brucha, genitálu a prostaty, ultrazvuk obličiek, močového mechúra, prostaty, eventuálne aj semenníkov, vyšetrenie PSA v krvi (sére) pacienta a vyšetrenie moču mikroskopicky prípadne aj kultivačne pri pozitívnom mikroskopickom náleze. Pri zvýšenej hladine PSA v krvi a palpačne hmatnom suspektnom karcinóme prostaty alebo len pri palpačne suspektnom náleze na prostate a normálnom PSA robíme transrektálnu biopsiu prostaty pod USG kontrolou biplanárnou rektálnou USG sondou. Pri zvýšenej hladine PSA, bez palpačne suspektného nálezu na prostate pacienta odosielame na multiparametrickú magnetickú rezonanciu prostaty. Pri suspektnom alebo pozitívnom náleze na magnetickej rezonancii prostaty robíme tzv. fúznu transrektálnu biopsiu prostaty pri súčasnom zobrazení prostaty ultrazvukom aj magnetickou rezonanciou. Pri pozitívnom náleze biopsie prostaty - histologicky verifikovanom karcinóme prostaty indikujeme a realizujeme liečbu pacienta. 

Čo nasleduje potom?

Ak ide o lokalizovaný nádor obmedzený len na samotnú prostatu, robíme kuratívu liečbu chirurgickú (radikálnu prostatektómiu - odstránenie prostaty a semenných mechúrikov) alebo rádioterapiu (ožiarenie) - brachyrádioterapiu alebo externú rádioterapiu. Pri pokročilom nádore, ktorý postihuje okolité štruktúry a tkanivá alebo metastázuje do lymfatických uzlín, skeletu alebo iných orgánov, je možná len tzv. paliatívna liečba - androgéndeprivačná terapia – ADT - tzv. hormonálna liečba v kombinácii s chemoterapiou a ďalšou onkologickou liečbou. Keďže je v posledných rokoch celosvetový trend vyhnúť sa zbytočnej liečbe pacienta v ranom štádiu ochorenia a nežiadúcim účinkom liečby (obmedziť tzv. over treatment ), máme aj pacientov, ktorí sú pri minimálnom zvýšení PSA a histologicky verifikovanom karcinóme prostaty s nízkym stupňom malignity a nízkym rizikom progresie ochorenia bez liečby, na tzv. aktívnom sledovaní. Títo pacienti majú pravidelne kontrolované PSA každé 3 mesiace a raz ročne kompletnú urologickú kontrolu, eventuálne raz za 2 roky robenú rebiopsiu prostaty. Pri postupne stúpajúcej hladine PSA v krvi za určitý čas alebo zmene histologického nálezu - stupňa malignity a rizika progresie ochorenia pri rebiopsii je pacientovi ponúknutá kuratívna liečba - chirurgická alebo rádioterapia. Všetko, samozrejme, robíme so súhlasom pacienta.

 

Chcete vedieť, či máte zdravú prostatu? Počas novembra môžu záujemcovia o vyšetrenie Zdravie prostaty absolvovať odber za zníženú cenu 20 eur. Vyšetrenie z krvi je zamerané na stanovenie PHI – indexu zdravej prostaty.

 

Pre koho je vyšetrenie vhodné? Tento balík je určený pre mužov od 40. roku života, ktorí majú pozitívnu rodinnú anamnézu na výskyt rakoviny prostaty. A taktiež pre všetkých mužov nad 50 rokov, ktorí už majú prirodzene zväčšenú prostatu.

Prečo absolvovať vyšetrenie? Rakovina prostaty zvyčajne trápi mužov nad 50 rokov. Počiatočné štádiá väčšinou nepociťujú, pretože nemajú výraznejšie ťažkosti. Čím skôr sa však ochorenie podchytí, o to je liečba úspešnejšia. Vyšetrenie z krvi je spoľahlivé a neinvazívne.

Čo obsahuje vyšetrenie? Vyšetrenie PHI je najspoľahlivejším prostriedkom prevencie rakoviny prostaty, pretože zavedenie nového parametra p2PSA má momentálne najvyššiu špecificitu na karcinóm prostaty. Vďaka stanoveniu PHI sa dá vyhnúť zbytočnej biopsii.

Kam ísť? Kliknite na www.vysetrenia.agel.sk, zvoľte ikonu Prevencia ochorení a vyšetrenie Zdravie prostaty, kde si vyberiete svoje najbližšie odberové miesto. 

https://vysetrenia.agel.sk/prevencia/zdravie-prostaty

*Akcia na balík Zdravie prostaty platí do 30. 11. 2022. Bežná cena je 55 €, akciová 20 € 

Späť