Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

AGEL na vysokoškolskej pôde ako atraktívny zamestnávateľ: Sme presvedčení, že mladej generácii chýba pocit reálnej vízie stabilného zamestnávateľa

24.11.2022

Dňa stáží, ktorý organizovalo Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa zúčastnila aj Skupina AGEL. Ako dvojnásobný víťaz prestížnej ankety Najzamestnávateľ na podujatí prezentovala budúcim lekárom atraktívne možnosti pracovných stáží v sieti svojich zdravotníckych zariadení.

Krátkodobé či dlhodobé stáže sú jedným zo spôsobov, ako nadobudnúť pracovné skúsenosti už počas vysokoškolského štúdia. Absolvovať stáž či získať štipendium majú študenti možnosť aj v sieti zdravotníckých zariadení Skupiny AGEL. Podmienky ich absolvovania spolu s benefitmi pracovných príležitostí spoločnosť prezentovala na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci včerajšieho podujatia Deň stáží.

O tom, že Skupina AGEL patrí k atraktívnym zamestnávateľom, svedčí záujem študentov, ktorí sa v rámci jej prezentácie aktívne zaujímali o konkrétne možnosti a podmienky absolvovania stáží či získania štipendia. „Nevedel som, že AGEL poskytuje štipendijný program. Dozvedel som sa množstvo vecí, ktoré sú pre mňa dôležité a budú podstatné pri rozhodovaní o tom, kde budem po škole pokračovať. Mojou predstavou je, aby ma zamestnávateľ podporoval v ďalšom vzdelávaní. Dôležité je pre mňa tiež pracovné prostredie a technické vybavenie. Mal som možnosť navštíviť Nemocnicu AGEL Košice-Šaca, kde je to nádherné - neporovnateľné s prostredím štátnych nemocníc,“ podelil sa o svoj názor Ján, ktorý skôr, než sa rozhodne pre špecializáciu, chce vyskúšať čo najviac odborov. Možnosť komunikovať priamo s potenciálnym zamestnávateľom pozitívne hodnotí aj Atila, študent piateho ročníka lekárskej fakulty. „Najlepšie je dozvedieť sa informácie z prvej ruky alebo od niekoho, kto už má podobnú skúsenosť, pretože v škole nemáme možnosť získať informácie z praxe. Chcel by som, aby sa moje špecializačné štúdium uskutočnilo v časovom rozsahu, v akom sa má a aby ma budúci zamestnávateľ podporoval vo vzdelávaní. Tiež, aby bola práca flexibilná a zamestnávateľ chcel vychovať niekoho, kto bude pre neho svojou prácou vzácny, nielen človeka využije, aby odpracoval čo najviac,“ vyjadril sa Atila, ktorý do budúcnosti zvažuje onkológiu, prípadne iný internistický odbor.

Čo na to potenciálny zamestnávateľ? „Základnou zamestnávateľskou ideou, z ktorej spoločnosť AGEL vychádza pri budovaní svojich personálnych zdrojov, je vytvárať také prostredie, ktoré v žiadnom čase ani situácii nebude nabádať k úvahám o prípadnej zmene zo strany zamestnanca. V zmysle kontinuálnej personálnej práce s našimi zamestnancami uplatňujeme individuálny prístup, a to nielen k súčasným zamestnancom, o čom svedčí aj minimálny počet podaných „solidárnych“ výpovedí v súčasnom období, ale predovšetkým proaktívne snahy zaujať, osloviť a vychovávať budúce generácie našich špičkových odborníkov. Po ukončení vysokoškolského štúdia im vytvoriť také pracovné i študijné podmienky v rámci ich špecializačného štúdia, kedy nebudú koketovať s myšlienkou odchodu do blízkeho alebo vzdialeného zahraničia. Svoju osobnú účasť na Dni stáží na UPJŠ v Košiciach vnímam nielen ako fyzickú prezentáciu spoločnosti AGEL študentom medicíny a zdravotníctva, ale predovšetkým ako misiu k budúcim mladým lekárom a veríme, že našim kolegom, kedy sme predniesli nielen našu nadnárodnú filozofiu, možnosti odborného i osobného rozvoja, ale predstavili, dovolím si tvrdiť, hmatateľnú a reálne blízku víziu najmodernejších technológií v procesoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoľko sme presvedčení, že mladej generácii chýba práve ten pocit reálnej vízie stabilného zamestnávateľa s potenciálom vyššie uvedených benefitov,“ uviedol MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL pre internistické odbory a riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL.

Späť