Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Farmaceuti AGEL lekární sa zhodujú: Rok 2022 bol poznamenaný nárazovými nákupmi liekov a následne aj ich nedostupnosťou

12.1.2023

Uplynulý rok 2022 ovplyvnil nielen fungovanie zdravotníckych zariadení, ale aj lekární, ktoré sa museli popasovať hneď s viacerými zmenami. Tie boli zapríčinené sezónnosťou, nárazovým dopytom a dokonca aj vojnou na Ukrajine. Ktoré lieky sa predávali najčastejšie a čo robiť v prípade ich nedostupnosti? Na otázky odpovedá farmaceut košickej AGEL lekárne PharmDr. Dávid Ferko, ktorého záverom doplnila zodpovedná farmaceutka Mgr. Lucia Adzimová Vargová z AGEL lekárne v Poliklinike VA U. S. Steel.

Ako sa z vášho pohľadu zmenila spotreba, predaj liekov?

V posledných mesiacoch si všímame nárazový dopyt po liekoch, predovšetkým hromadenie liekov pacientmi. Na druhú stranu sa zvyšuje záujem o bezpečnú likvidáciu liekov verejnosťou a stáva sa, že pacienti k nám donesú preexspirované lieky, ktoré nikdy neužívali. Podľa môjho názoru nie je potrebné a ani správne zásobovať domácnosť liekmi, ktoré v danom čase nepotrebujeme. Takýmto zmýšľaním prispievame nielen k vysokému dopytu po liekoch, ktoré môže vyústiť až k ich nedostatku, ale aj k zbytočnej záťaži životného prostredia spojenej s ich likvidáciou.

Ktoré lieky či doplnky sa v roku 2022 predávali najčastejšie?

Zvýšený dopyt po liekoch je zväčša sezónneho charakteru, respektíve podľa aktuálnej situácie. V marci sa objavil až predimenzovaný záujem o jódové tablety, pred začiatkom leta sme zaznamenali vysoký dopyt po kozmetických prípravkoch proti popáleninám, ako aj po liečivých prípravkoch proti cestovateľskej nevoľnosti a hnačke. Príchodom jesene a zimy sa zvýšil dopyt po vitamínových preparátoch, predovšetkým po vitamíne D a C. Aktuálne je najvyšší záujem o liečivé prípravky typu hot-drinkov proti horúčke a chrípke, po preparátoch proti kašľu, bolesti hrdla a vitamínoch podporujúcich imunitný systém. Výnimkou nie sú antipyretiká (liečivá proti horúčke) hlavne pre deti a dorast. Celoročne je zvýšený dopyt predovšetkým po antibiotikách (hlavne azitromycín) a antivirotikách (metizoprinol, oseltamivir a molnupiravir).

Zaznamenali ste počas uplynulých dvanástich mesiacov aj výpadky niektorých produktov?

Dostupnosť liekov, liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok bola v tomto roku značne ovplyvnená aktuálnou situáciou vo svete, vrátane vojny na Ukrajine, energetickej krízy a krízy spojenej s pandémiou. Počas celého roku dochádzalo k výpadkom dostupnosti liekov a liečiv nielen sezónneho charakteru, ale aj celkovému kolapsu dodávok celých skupín liečiv. Výpadky liekov sa vo všeobecnosti týkali nielen problémov spojených s ich výrobou, ale taktiež s ich logistikou, vyvážaním do iných krajín a tiež hromadným dopytom, neúčelným zásobovaním pacientmi. Táto nedostupnosť sa netýkala len Slovenska, ale častokrát aj celej Európskej únie a sveta. Problematika dostupnosti liečiv je zložitá a Štátny ústav pre kontrolu liečiv nedisponuje zákonnými mechanizmami, ktoré dokážu tento problém riešiť.

Pripravujete niektoré nedostatkové lieky aj vo vlastnej réžii?

Nedostupnosť, respektíve výpadok sa častokrát týka aj samotných liečiv a surovín potrebných pre výrobu magistralité špecialít, preto nie je ich výroba jednoduchá. Pre nízky dopyt o lieky vyrábané priamo v lekárni sme od tejto možnosti upustili a pripravujeme len bežné špeciality, ktoré nie sú priamou náhradou hromadne vyrábaných liekov.

Čo robiť v prípade nedostupnosti liekov?

Množstvo liekov má svoje generiká. Generikum je liek, ktorý má rovnaké zloženie a rovnaký účinok, ako originálny liek, avšak s tým rozdielom, že ho vyrába iná firma. V praxi to znamená, že lekárnik vie ponúknuť rovnocennú náhradu lieku, ktorý nie je aktuálne dostupný. Množstvo pacientov sa tejto substitúcie bezdôvodne obáva. Lekárnik je špecialista na lieky, ktorý presne vie, aký liek sa dá nahradiť. Mnohokrát môže generická substitúcia lieku ušetriť aj na doplatkoch, nakoľko sú niektoré generické lieky plne hradené zo zdravotného poistenia. Pokiaľ je nedostupný voľnopredajný liek, lekárnik vie pacientom ponúknuť adekvátnu náhradu, ktorá má buď rovnaké alebo podobné zloženie. Pacienti sa často fixujú na konkrétny preparát od konkrétneho výrobcu, ale, podľa môjho názoru, by mali dať šancu aj náhradnému lieku, predovšetkým v čase jeho nedostupnosti. Správnemu lekárnikovi nejde o zisk, ale o spokojnosť pacienta, ktorému chce pomôcť. Pacienti sa môžu kedykoľvek poradiť s lekárnikom, ako a čím liečiť konkrétny zdravotný problém. Veľakrát tak dospejeme k zisteniu, že požadovaný liek by nemal správny účinok a nájdeme riešenie, ktoré pacientovi pomôže.

Vzrastá trend e-receptov? 

Myslím, že áno. Preskripcia elektronickým systémom prináša veľa výhod nielen pacientom, ale aj lekárom. Je však nutné nezabúdať na dodržanie platnosti predpisu – ak dôjde k vypršaniu jeho platnosti, automaticky sa tento predpis zo systému vymaže a lekárnik k nemu nemá prístup. Platnosť elektronického lekárskeho predpisu je pre bežné lieky 7 dní, pre antibiotiká 3 dni a zdravotnícke pomôcky (elektronický lekársky poukaz) 30 dní. Elektronický predpis z pohotovosti je platný 24 hodín. Deň predpisu sa do tejto lehoty nepočíta. Pokiaľ lekár predpíše liek, ktorý je hradený pacientom,
e-predpis sa zo systému nevymaže. Pre výber predpísaného lieku alebo zdravotnej pomôcky je potrebné len rodné číslo pacienta, pričom jeho výdaj nie je podmienený prítomnosťou pacienta. Liek teda môže vybrať v lekárni aj rodinný príslušník či pacientov známy.

A ako uplynulý rok vníma zodpovedná farmaceutka Mgr. Lucia Adzimová Vargová?

Rok 2022 v lekárni bol poznamenaný nedostatkom liekov. Z objednávania liekov sa stal komplikovaný proces. Ani posielanie receptov distribútorom a denné využívanie emergentného systému nestačí. Preto sa konzultácia s lekármi, aký liek a v akej sile pacientovi predpísať, aby sa k lieku aj dostal, stali každodennou praxou. Následná edukácia pacienta taktiež preverila naše komunikačné schopnosti. Z tohto dôvodu sa v poslednej dobe intenzívnejšie hovorí o individuálnej príprave liekov v lekárni. Jej ohodnotenie je však dlhodobo poddimenzované, a preto pre lekáreň ekonomicky nerentabilné. Napriek tomu patríme k lekárňam, ktoré túto odbornú činnosť vykonávajú. V porovnaní s predošlými rokmi pozorujem výrazný pokles pacientov, ktorí sa dali zaočkovať proti sezónnej chrípke. Aj z tohto dôvodu priniesol koniec roka vlnu chrípkových ochorení. Výrazne stúpla spotreba antibiotík a liekov na kašeľ. Pri ich aktuálnom nedostatku je čoraz ťažšie pokryť potreby pacientov. Preto som veľmi vďačná, že pracujem v zdravotníckom zariadení, kde spolupráca lekár - lekáreň funguje výborne v prospech našich pacientov.

Späť