Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

V laboratóriách Nemocnice AGEL Košice-Šaca vykonali v roku 2022 takmer milión vyšetrení

17.1.2023

Rok 2022 bol výzvou aj pre laboratóriá Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktoré zaznamenali nielen nárast vyšetrení, ale aj rozširovanie portfólia. Ako to vyzeralo v praxi, približuje primárka Oddelenia klinickej biochémie RNDr. Eva Janoková, ktorú za laboratórnu časť Hematologicko-transfúziologického oddelenia v nasledujúcom rozhovore dopĺňa jeho primárka MUDr. Annamária Bratková.

Začiatkom roka 2022 vrcholila tretia vlna pandémie a šačianske zdravotnícke zariadenie, ako subjekt hospodárskej mobilizácie, zabezpečovalo liečbu pacientov s ochorením COVID-19, s ktorým súvisela aj skladba vyšetrení. „Opatrne sa rozbiehali aj preventívne programy a plánované operačné výkony, ktoré boli dlhšiu dobu odkladané. Oproti roku 2021 sme zaznamenali nárast počtu vyšetrení, keďže v roku 2022 sme vykonali takmer milión vyšetrení bez JAS (jednodňovej ambulantnej starostlivosti),“ vyjadrila sa laboratórna diagnostička Oddelenia klinickej biochémie Nemocnice AGEL Košice-Šaca RNDr. Eva Janoková, ktorá ďalej uviedla, že počas roka sa venovali nielen vyšetreniam, ale aj vzdelávaniu. V jesenných mesiacoch totiž pracovníci oddelenia absolvovali školenia a začali sa pripravovať na proces akreditácie laboratória. „Jej cieľom je zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 15189. Proces zavedenia a neustáleho zlepšovania systému manažérstva je časovo náročný, vyžaduje čiastočnú zmenu organizácie práce a prináša množstvo nových povinností, ale zabezpečí efektívne a účinné fungovanie všetkých procesov na pracovisku, ktoré povedú k lepšej výkonnosti, k zlepšeniu kvality služieb pre pacientov a k väčšej spokojnosti zamestnancov,“ priblížila primárka RNDr. Janoková.

Pochváliť sa môžu aj novinkou, keďže v decembri začali na Oddelení klinickej biochémie realizovať močovú analýzu na nových analyzátoroch. „Chemické vyšetrenie moču sa vykonáva na analyzátoroch UC 3500 a vyšetrenie močového sedimentu na princípe fluorescenčnej prietokovej cytometrie na analyzátore UF 4000. Princíp fluorescenčnej prietokovej cytometrie spočíva v tom, že laserové svetlo svieti na jednotlivé bunky prítomné v moči a prostredníctvom merania výsledného rozptýleného a fluorescenčného svetla sa určia charakteristiky týchto častíc,“ doplnila diagnostička, ktorá záverom dodala, že koncom roka rozširovali portfólio vyšetrení o parametre myoglobín, CK-MB mass a digoxín.

Nemocničné laboratóriá šačianskeho zdravotníckeho zariadenia tvorí aj laboratórna časť Hematologicko-transfúziologického oddelenia, kde v uplynulom roku taktiež zaznamenali nárast výkonov v porovnaní s údajmi za rok 2021. „V dôsledku COVID-u nám stúpli vyšetrenia D-diméru, ako aj vyšetrenia takzvaných trombofilných stavov v súvislosti s trombotickými príhodami pri infekcii COVID. Zaviedli sme kvantitatívne stanovenie účinku liekov na zrážanlivosť krvi: LMWH (nízkomolekulové heparíny), rivaroxaban a apixaban v režime 24/7. V priebehu roka sme vydali 2787 transfúznych liekov pre našich pacientov,“ vyjadrila sa primárka Hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Annamária Bratková.

Späť