Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

Pre primárku Katuščákovú je jej práca druhým domovom: ,,Odmalička som vedela, že chcem byť lekárkou“

28.2.2023

Primárka MUDr. Mária Katuščáková je pre Kliniku liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice-Šaca obrovským prínosom, a to aj vďaka jej vyššej erudovanosti, keďže má atestáciu nielen z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ale aj z neurológie, čo je v súčasnosti považované za vzácnosť. Avšak nielen vďaka jej pracovným zručnostiam sa zaslúžene uchádza o prvenstvo v ankete Slovenka roka.

Uznávaná odborníčka, rodáčka z Bardejova, od útleho detstva zbierala bábiky, ktoré sa stali jej prvými pacientmi. „Ošetrovala som ich, obväzovala handričkami a chránila som si detský kufrík malej lekárky. V tom čase bolo bežným javom, že lekár prišiel za pacientom domov so svojím kúzelným kufríkom a ja som mala to šťastie siahnuť si naň, preskúmať, čo sa tam nachádza, chytiť si do ruky tie čarovné nástroje... a to bol začiatok môjho rozhodnutia: chcem byť lekárkou,“ vyjadrila sa MUDr. Katuščáková,  ktorá Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach úspešne ukončila v roku 1988, a to aj vďaka tomu, že denne sedávala 14 – 20 hodín nad knihami. „Rozhodujúci moment prišiel v 5. ročníku medicíny, bola to neurológia, kedy mi konečne začali veci do seba zapadať ako puzzle. Mozog ako softwér a nervová sústava ako systém káblov, ktorý sa vetví do každej jednej časti nášho tela a výsledkom je fungujúci celok, ale, ak vás niektorá časť tohto zložitého systému zradí, doslova sa pokazí, niečo prestane fungovať. Nakoľko sme schopní tieto súčiastky zložiť, opraviť, vyliečiť? A bolo rozhodnuté - zamilovala som si neurológiu a po škole som nastúpila pracovať do Bojníc na neurologické oddelenie, kde som sa stretla s úžasnými ľuďmi,“ priblížila primárka, ktorá sa po ôsmich rokoch vrátila naspäť do Košíc, kde bol v tom čase problém s voľným miestom neurológa. Po prehodnotení skutočnosti, že najbližšie k neurologickej odbornosti, kde by mohla naplno využiť získané vedomosti, je odbor fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, si vybrala toto smerovanie.

„Nastúpila som na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, dnešná Klinika liečebnej rehabilitácie, v Šaci, kde pôsobím dodnes. Pracovať v tomto odbore znamená neustále aktívne sa učiť, oboznamovať  sa s  novými  metódami liečby a ich zavádzaním do praxe, novými možnosťami využitia moderných prístrojov, robotických prístrojov, čo je spojené s hodinami školení, absolvovaní pracovných pobytov mimo domova. Za vysoko profesionálne a odborné vedomosti som vďačná ľuďom v mojej blízkosti, považujem sa za šťastného človeka, ktorý na svojej životnej ceste stretol tím ľudí túžiacich po nových vedomostiach, po vzdelávaní, zavadzaní nových kvalitných metodík do praxe a prístrojov do terapie. Na oddelení sa rozvinula úspešná spolupráca s prof. Pavlom Kolářom a využila som možnosť  absolvovať odbornú prax v Prahe v Motole na rehabilitácii a spinálnej jednotke,“ zaspomínala si lekárka, ktorá vo funkcii primárky pracuje od roku 2015 a netají sa tým, že na svoj 72-členný kolektív je veľmi hrdá. „Pracujem v odbore, kde prevahu majú ženy, sú to mladé slobodné ženy, matky s malými deťmi a staré mamy, ktoré už majú vnúčatá. Denne prechádzam prevádzky v ambulantnej a lôžkovej časti a obdivujem, ako s úsmevom, odborne, s dávkou trpezlivosti, morálneho usmernenia zvládajú spektrum rôznorodých pacientov doviesť do úspešného konca terapie, kde na konci, aj ten najtvrdší, najdepresívnejší pacient vysloví to zázračné slovo „ďakujem“,“ uvádza MUDr. Katuščáková, ktorá poukazuje na to, že predstava slova rehabilitácie je nedocenená. Ako v laickom svete, tak aj v odbornom. Myslí si, že veľa mladých lekárov po škole nastúpi na rehabilitáciu z dôvodu, že nie je voľné iné pracovné miesto a prichádzajú ako prechodná stanica. „Samotné štúdium na vysokej škole nevenuje  pozornosť rehabilitácii dostatočne. Až pobyt na lôžkových rehabilitačných oddeleniach ich usmerní, aké zložité multiodborové je prepojenie rehabilitácie a aký široký záber odborných vedomostí potrebujete pre kvalitnú rehabilitáciu. V rehabilitácii ste tak trochu ortopéd, traumatológ, neurológ, internista, cievny špecialista... a najťažšie je vychovať kvalitných fyziatrov,“ priblížila odborníčka.

MUDr. Mária Katuščáková považuje za svoj najväčší profesionálny úspech jej odborný rast, keďže z mladej a bezstarostnej lekárky, ktorá bola odhodlaná púšťať sa do všetkých vecí a nerozoznávať aj nečakané nástrahy svojho konania, sa pod odborným vedením učiteľov stala zrelou lekárkou plnou pokory a rešpektu pred každou chorobou a každou terapiou, ktorú u pacienta používa. „Aj COVID bol toho príkladom, celý rehabilitačný  kolektív bol reprofilizovaný a staral sa o covidových pacientov. Boli sme na začiatku laici, báli sme sa ako ostatní, ale kto iný mal čeliť tejto pandémii, ak nie zdravotníci. Tam, kde bol môj personál, tam som cítila potrebu byť s nimi. S mojimi dievčatami, matkami a starými matkami. Ak máte v živote zázemie, aké som dostala ja, musíte milovať život. Moja práca je druhým domovom, dala mi veľa priateľov, mladých ľudí plných energie, ktorú si od nich čerpám a pretváram do činov. Na pracovisku mi nie je problém zapojiť sa do sťahovania, do kopania, do úpravy záhrady, snažím sa, aby kolektív, ktorý vediem, sa rád vrátil na pracovisko a bol aj pre nich istotou a milovaným zázemím. Bez podpory rodiny, bez chápavého a nápomocného manažmentu, ktorý nás veľmi štedro podporuje, by každé vynaložené úsilie bolo zmarené,“ dodala na záver primárka MUDr. Mária Katuščáková, ktorá sa uchádza o prvenstvo v ankete Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo. Hlasovať za ňu môžete do 20. júna 2023 – 12:00 prostredníctvom SMS (cena SMS je 1 € s DPH) na číslo 7400 v tvare SR 27, taktiež aj kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na  https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

O Klinike liečebnej rehabilitácie

Klinika liečebnej rehabilitácie poskytuje odbornú výučbu a prax nastávajúcim fyzioterapeutom - stredoškolákom a zabezpečujeme výučbu fyzioterapeutov I. a II. stupňa vysokoškolského zamerania. Klinika liečebnej rehabilitácie sa špecializuje na ochorenia chrbtice a organizovala XVI rokov konferencie známe ako Košické vertebrologické dni s medzinárodnou účasťou multiodborových spoločnosti neurochirurgov, spondylochirurgov, algeziológov, spinálnou spoločnosťou, českou rehabilitačnou školou, Technickou univerzitou v Košiciach. Vďaka vysokoodborným prednáškam, spoločným stretnutiam a funkčnej diskusii multiodborových odborníkov sa podarilo významne ovplyvniť vnímanie rehabilitačných postupov v medicíne, nadviazala sa vzájomná spolupráca. Na klinike v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ, strednou zdravotníckou školou v Košiciach a Prešovskou univerzitou zabezpečujeme odbornú výučbu a prax nastávajúcim fyzioterapeutom a výučbu fyzioterapeutov I. a II. stupňa vysokoškolského zamerania.

 

Späť