Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Viete rozlíšiť personál v nemocnici? Zdravotníkov rozpoznáte podľa farby uniformy

14.4.2023

Zorientovať sa v množstve zdravotníckeho personálu môže byť pre pacienta niekedy náročné. Aby boli jednotlivé pracovné pozície rozpoznateľné, sú uniformy zdravotníkov Nemocnice AGEL Košice-Šaca farebne rozlíšené.

Zatiaľ, čo v minulosti boli rovnošaty sestier jednotné, vďaka čomu boli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ľahko identifikovateľné, v súčasnosti je farebná škála uniforiem zdravotníkov podstatne pestrejšia. „Moderné zdravotnícke oblečenie by okrem splnenia prísnych hygienických požiadaviek malo byť predovšetkým komfortné a poskytovať zamestnancom dostatočnú ochranu pri práci. Farebné rozlíšenie uniforiem podľa stupňa odbornej kvalifikácie a výkonu pracovnej pozície bolo zrealizované vo všetkých zdravotníckych zariadeniach Skupiny AGEL s cieľom zabezpečiť pacientom a zamestnancom lepšiu orientáciu v širokej škále personálu,“ uvádza námestníčka Úseku ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnice AGEL Košice-Šaca Mgr. Mária Vinterová, dipl.s., ktorej bielu uniformu zdobí svetlozelený lem.

Rovnošaty zamestnancov Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientmi, sú farebne rozlíšené v závislosti od ich pracovného zaradenia. Lekárom, farmaceutom a magistrom prináleží biela farba. Vedúce sestry a manažérky denných zmien si obliekajú tyrkysové uniformy alebo variant v bielej farbe s tyrkysovým lemom. Modrá farba, prípadne biela uniforma s modrým lemovaním je určená pre sestry, pôrodné asistentky, zdravotníckych záchranárov, fyzioterapeutov, farmaceutických laborantov a rádiologických technikov. Praktické sestry – asistentov rozpoznáte podľa ružovej rovnošaty, sanitárov podľa žltej. Uniformy vo fialovej farbe patria upratovačkám. Špecifická uniforma prináleží pracovníkom novorodeneckého oddelenia, ktorí nosia vzorovanú rovnošatu s detským motívom. Na tomto oddelení si ju obliekajú všetci bez rozdielu pracovnej pozície.

V marci MZ SR predstavilo projekt novej jednotnej národnej uniformy slovenských sestier so štátnym znakom SR s cieľom pozdvihnutia prestíže krásneho a náročného povolania sestry. V tejto chvíli nie je jasné, či sa projekt bude týkať aj súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Späť