Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca vyhradila nové parkovacie miesta pre pacientov a návštevníkov zdravotníckeho zariadenia

3.5.2023

Nemocnica AGEL Košice-Šaca vyhradila nové parkovacie miesta pre pacientov a návštevníkov zdravotníckeho zariadenia. K reorganizácii parkovacieho systému došlo v snahe zabezpečiť väčší počet parkovacích miest a zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb v šačianskej nemocnici.

„V súvislosti s náporom pacientov sme od 1. mája 2023 vyhradili dve parkovacie plochy, vďaka čomu je teraz pre návštevníkov k dispozícii ďalších viac než 100 miest, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vstupu do nemocnice. Napriek všetkej snahe a prijatým opatreniam, ktorými sa snažíme vyjsť pacientom a klientom v ústrety, v areáli zdravotníckeho zariadenia naďalej disponujeme len limitovaným počtom parkovacích miest. Z uvedeného dôvodu prosíme o pochopenie a trpezlivosť,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Nové parkovacie miesta vyhradené pre pacientov sa nachádzajú na dvoch miestach. Prvá odstavná plocha je k dispozícii ešte pred samotným vstupom do areálu. V smere z Košíc je lokalizovaná po pravej strane príjazdovej cesty vedúcej k nemocnici. Druhé parkovisko vyhradené pre pacientov je situované vo vnútri areálu. Nachádza sa po ľavej strane, za vrátnicou. Naďalej je možné zaparkovať aj na ostatných parkovacích plochách, ktoré boli k dispozícii pre pacientov aj doteraz.

Úhrada parkovného

Návštevy a vstupy do areálu nemocnice kratšie ako 30 minút sa nespoplatňujú. Dlhšie pobyty sú spoplatnené sadzbou vo výške 0,80 € (0,25 € ZŤP) za každú začatú polhodinu, na základe pokladničného ústrižku vydaného z výdajného stojana parkovacieho systému pri vstupe do objektu. Pri pobyte v areáli nemocnice trvajúcom viac ako 6 hodín sa uhrádza celodenné parkovné 10 €. Za parkovanie ZŤP nad 6 hodín 4 €. Poplatok za parkovanie sa vyberá na vrátnici pri výstupe z objektu, na základe predloženého parkovacieho lístka, úhrada je možná aj v platobnej stanici pred administratívnou budovou a prostredníctvom kiosku oproti recepcii v hlavnej budove.

 

 

Späť