Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca súčasťou Svetového kongresu futbalovej medicíny

14.6.2023

Prednosta Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca, Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, MUDr. Peter Polan, PhD., MPH zastupoval šačiansku nemocnicu na Svetovom kongrese futbalovej medicíny v Londýne. Súčasťou kongresu bolo zasadnutie zástupcov FIFA Medical Centre of Excellence.

Koncom mája sa v londýnskom konferenčnom centre kráľovnej Alžbety II. konala v poradí už 30. konferencia venovaná futbalovej medicíne. Podujatia sa spolu s vyše dvetisíc účastníkmi z viac ako 90 krajín sveta zúčastnil aj prednosta Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca, LF UPJŠ Košice, MUDr. Peter Polan, PhD., MPH. Výnimočnosť konferencie, na ktorej odznelo 275 prednášok, spočívala v multidisciplinárnom zameraní, workshopoch, neformálnych stretnutiach a bohatej diskusii na tému futbalovej medicíny. Hlavnými témami boli prevencia úrazov pri športe, poranenie väzov, meniskov, chrupky a možnosti ich riešenia, otras mozgu, poranenia chrbtice, regeneratívna medicína, rehabilitácia, starostlivosť o profesionálnych a amatérskych futbalistov, ženský futbal a jeho špecifiká. Účastníci mali možnosť sledovať video analýzy úrazov pri športe, predstavená  bola komplexná zdravotná starostlivosť o futbalistov vo Veľkej Británii, analýza medicínskeho zabezpečenia a prehľad úrazov počas posledných Majstrovstiev sveta vo futbale v Katare.

Súčasťou konferencie bolo pracovné stretnutie zástupcov medicínskych centier FIFA, ktorých je v súčasnosti vo svete registrovaných 49. Od roku 2016 patrí do skupiny týchto prestížnych centier aj FIFA Medical centre of Excellence v Košiciach-Šaci, ktoré na stretnutí v Londýne zastupoval prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny MUDr. Peter Polan, PhD., MPH. „Hlavnou témou tohtoročného stretnutia bolo stanovenie stratégie a smerovania FIFA centier v nasledujúcich piatich rokoch. Prioritou pre najbližšie obdobie je realizácia multicentrických štúdií zameraných na futbalovú medicínu, cieľom ktorej je prevencia úrazov pri športe a skvalitnenie starostlivosti o amatérskych a profesionálnych futbalistov vo svete,“ uviedol MUDr. Peter Polan PhD., MPH. Zdôraznená bola tiež nutnosť vzájomnej spolupráce jednotlivých centier, edukácia mladých lekárov a zlepšenie spolupráce s národnými futbalovými zväzmi. Jednotlivé centrá predstavili niektoré z už prebiehajúcich medzinárodných projektov. Najbližšia konferencia zameraná na futbalovú medicínu sa uskutoční na jar roku 2024 v španielskom Madride.

FIFA Medical centre of Excellence Nemocnice AGEL Košice-Šaca v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ Košice zabezpečovali v posledných rokoch zdravotnú starostlivosť hráčom viacerých reprezentačných výberov Slovenska vo futbale, hádzanej a basketbale, ako aj pre profesionálne športové kluby z celého regiónu. Služby centra zároveň využívajú amatérski aj rekreační športovci z celého Slovenska. Výhodou pracoviska je komplexnosť poskytovaných služieb zabezpečená tímom špecialistov v oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie, rehabilitácie, kardiológie, internej medicíny a telovýchovného lekárstva a kvalitnej diagnostiky moderným prístrojovým vybavením.

Poslaním FIFA medicínskych centier je zlepšiť zdravie hráčov na celom svete prostredníctvom stanovenia noriem v klinickej starostlivosti, riadenia a budovania celosvetovej futbalovej medicínskej komunity, vykonávania výskumu a vzdelávania a zároveň podpory rovnosti a rozmanitosti pri vykonávaní a sprístupnení znalostí futbalovej medicíny.

Späť