Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Gynekologicko-pôrodnícka klinika získala ženské panvové trenažéry na nácvik lekárskych zručností, vyšetrenia a šitia

14.7.2023

Vďaka grantu z Nadácie Tatrabanka, o ktorý požiadal Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., sa zlepší výučbový proces študentov všeobecného lekárstva v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, ktorej Gynekologicko-pôrodnícka klinika je výučbovým pracoviskom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach. Prostredníctvom projektu Inovácia predmetu gynekológie a pôrodníctva sa zabezpečí progres pregraduálnej a postgraduálnej výučby a zatraktívnenie priebehu praktických cvičení simuláciou na moderných zdravotníckych modeloch pre výučbu a nácvik lekárskych zručností.

Z grantu Nadácie Tatrabanky sa Vzdelávaciemu, vedeckému a výskumnému inštitútu AGEL n.o. podarilo pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku Nemocnice AGEL Košice-Šaca zabezpečiť trenažér pre šitie poranení hrádze, trenažér nácviku rekonštrukcie trhlín análneho zvierača, set pre nácvik vaginálneho vyšetrenia a panvový trenažér pre nácvik inštrumentálnych operačných pôrodov pomocou klieští alebo vákuumextraktora, vďaka ktorým sa môže dosiahnuť zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri komplikáciach pôrodov. „Cieľom projektu modernizácie výučbového procesu na pregraduálnej úrovni je študentom 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva prostredníctvom spomínaných trenažérov čo najrealistickejšie priblížiť špecifiká a rozmanitosť klinického odboru gynekológia a pôrodníctvo. Ukázať im napríklad základné vyšetrenie gynekologickej pacientky, priebeh fyziologického aj patologického pôrodu, ak absentuje reálny model - pacientka. Na postgraduálnej úrovni zlepšiť manuálne zručnosti mladých lekárov pri tréningu šijacej techniky, sutúry pôrodníckej rany, nácvik extrakčných vaginálnych operácií. Vzhľadom na hlavné zameranie Vzdelávacieho, výskumného a vedeckého inštitútu AGEL n.o., ktorým je podpora a rozvoj vzdelávania v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL SK, sme sa rozhodli využiť možnosť získania finančných prostriedkov prostredníctvom Nadácie Tatrabanky a podporiť tým výučbový proces študentov.

V súčasnosti je vyučovací proces najmä na pregraduálnej úrovni hlavne v teoretickej rovine a absentuje praktická časť výučby. Situáciu sťažila aj dvojročná doba online dištančnej formy výučby, a preto študenti 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva nemajú praktickú skúsenosť s prácou na klinike, kontakt s pacientkami a podobne,“ vyjadril sa na margo úspešného projektu prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA, ktorý zároveň dodal, že študentom sa na klinike venujú čo najviac prakticky, majú možnosť navštíviť operačnú sálu, kde sa pozerajú na priebeh gynekologických a pôrodníckych výkonov, sú súčasťou vizity na oddeleniach a špecializovaných ultrazvukových vyšetrení. „Avšak, uvedomujeme si obmedzenia vo výučbe aj vzhľadom na charakter odboru gynekológia a pôrodníctvo a rešpektujeme integritu, autonómiu a prianie pacientky na súkromie, napríklad pri vaginálnom vyšetrení alebo pôrode. Okrem toho, využitie trenažérov a simulátorov je forma moderného vyučovacieho procesu, aby sa chyby pri získavaní zručností nestávali na živej pacientke. Preto sa snažíme tieto situácie simulovať na moderných modeloch, ktoré sa nám podarilo získať prostredníctvom Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu schváleným grantom Nadácie Tatrabanka, za čo sme veľmi vďační,“ vysvetlil ďalej prednosta.

 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

V priebehu posledných rokov sa Gynekologicko-pôrodnícka klinika Nemocnice AGEL Košice-Šaca stala významným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti nielen v príslušnej spádovej oblasti, ale aj v širokom regióne. Klinické pracovisko zaznamenalo výrazný progres na poli liečebno-preventívnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve predovšetkým za posledných 15 rokov.  V gynekológii okrem štandardnej liečebno-preventívnej starostlivosti je klinika popredným endoskopickým pracoviskom v regióne poskytujúcim širokú škálu miniinvazívnych gynekologických operačných výkonov, keďže sa už pred 12 rokmi, ako na prvej klinike v regióne Košíc, začala vykonávať totálna laparoskopická hysterektómia. Rozširuje sa spektrum laparoskopických výkonov nielen u benígnych stavov, ale aj pri niektorých onkogynekologických operačných indikáciách. Vykonáva sa množstvo hysteroskopických výkonov, a to nielen diagnostických, ale aj hysteroresektoskopických. Pôrodnícka časť kliniky sa venuje fyziologickým aj patologickým stavom v gravidite, počas pôrodu aj v šestonedelí. Súčasťou kliniky je ultrazvukové pracovisko, ktoré realizuje moderné postupy súvisiace s pokročilou prenatálnou diagnostikou.

 

Späť