Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

9. Stredoeurópsky popáleninový kongres poctia svojimi prednáškami uznávaní odborníci zo Slovenska i zahraničia

28.8.2023

Ako sa vyjadrila MUDr. Soňa Babjáková, lekárka z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a členka organizačného výboru 9. Stredoeurópskeho popáleninového kongresu, odborného podujatia sa zúčastní viacero významných osobností súčasnej popáleninovej medicíny.

Mohli by ste nám predstaviť nadchádzajúci kongres?

Už niekoľko týždňov je na webovej stránke našej nemocnice upútavka na 9. Stredoeurópsky kongres popálenín https://kongres-popaleniny.agel.sk/. Naša klinika ho organizuje približne každých 5 rokov, pričom sa periodicky striedame s troma popáleninovými centrami v Českej republike. Stredoeurópsky je preto, lebo združuje účastníkov z okolitých krajín, ale vždy sú pozvaní aj hostia zo vzdialenejších častí Európy, prípadne zo zámoria. Organizátormi sú Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. a Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie - Sekcia popálenín v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, AGEL a Perfect Distribution a.s.

Na akých prednášajúcich sa môžu účastníci tešiť? Mohli by ste ich v krátkosti predstaviť?

Po otvorení kongresu prednostom našej kliniky MUDr. Petrom Lengyelom, PhD. bude mať úvodnú prednášku  súčasný predseda Európskej popáleninovej spoločnosti profesor Jyrki Vuola z Fínska, ktorý pracuje v popáleninovom centre Univerzitnej nemocnice v Helsinkách. Okrem neho vystúpia na kongrese so zaujímavými prednáškami aj dvaja bývalí prezidenti EBA (EBA - European Burns Association) – profesor Peter Vogt z popálenín v Hannoveri v Nemecku a profesor Naiem Moiemen z Birminghamu vo Veľkej Británii. Z texaského  Galvestonu, zo Spojených štátov by mal prísť profesor Ludwik Branski, ktorý pracuje v  Shriners Child Hospital. Detské popáleninové centrum v tejto nemocnici sa dnes považuje za jedno z najkvalitnejších pracovísk na svete.

Na koho by ste ešte upriamili osobitnú pozornosť v súvislosti so zaujímavými témami prednášok?

Podarilo sa nám zostaviť pomerne zaujímavý program rozložený počas dvoch dní do 7 blokov. Už v prvom z nich určite zaujme svojou prednáškou o skúsenostiach s rekonštrukciou vojnových poranení a termických úrazov profesor Serghij Slesarenko, tiež člen EBA a šéf popáleninového centra v Dnipre, ktoré je najbližšie k frontovej línii v súčasnosti stále prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Do Dnipra zvážajú najťažšie popálených vojakov z celého Donbasu. Prvých pacientov z bojiska im priviezli už v máji 2014 z Mariupoľa a vo februári 2022 prešla ich nemocnica kompletne na vojnovú medicínu, museli vytvoriť nový systém lekárskych brigád, konzílií aj logistiky. Museli začať riešiť vojnové poranenia spôsobené súčasnými zbraňami, medzi ktoré patria aj fosforové bomby spôsobujúce veľmi komplikované popáleniny, keďže biely fosfor v rane je takmer neuhasiteľný. Zaujímavú prednášku o použití lalokových plastík pri vojnových poraneniach rúk bude mať určite aj profesor Ihor Stoianovskyi z popálenín v Ľvove.

Venuje sa vojnovým termickým poraneniam aj niekto zo Slovenska alebo Čiech?

Sme radi, že tak, ako na predošlých kongresoch, aj tentokrát príde prednášať docent Leo Klein, ktorý dlhé roky pôsobil na Katedre vojnovej chirurgie a na popáleninovej jednotke v Hradci Králové. V rokoch 1999 – 2002 pracoval v hodnosti brigádneho generála v Bruseli ako hlavný zdravotnícky poradca vrchného veliteľa vojsk NATO pre Európu (ACE Medical Advisor) a bol tiež náčelníkom zdravotníckeho oddelenia SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – Vrchné veliteľstvo spojeneckých síl v Európe), čo sú najvyššie funkcie v rámci zdravotníckej služby Spojeného velenia NATO v Európe. Vo svojej prednáške sa bude venovať histórii termických katastrof. A keď už sme pri katastrofách, pozvanie prijali aj prednášajúci z Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline, ktorých témou budú Požiare v uzavretých priestoroch a Krízové riadenie pri hromadných nešťastiach.

Aké ďalšie medicínsky horúce témy sú súčasťou programu?

Profesor Lipový z brnenských popálenín sa už roky aktívne venuje sledovaniu vývoja a testovania rôznych antimikrobiálnych látok pre lokálne aj celkové použitie, keďže nárast multirezistentných bakteriálnych kmeňov v popáleninovej medicíne spôsobuje v súčasnosti takmer neriešiteľný rébus pri výbere antibiotík pre ťažko chorého pacienta. Takže sme veľmi zvedaví, s čím sa podelí vo svojej prednáške. Predpokladáme, že určite zaujmú aj ďalší prednášajúci z Českej republiky a z Maďarska.

Aký význam má Európska popáleninová spoločnosť pre popáleninovú medicínu?

Európska popáleninová spoločnosť bola založená v roku 1981 na to, aby združovala špecialistov na popáleninovú medicínu naprieč celým kontinentom. Keďže v každej európskej krajine je vzhľadom na počet obyvateľov jedno a viac popáleninových centier, nie je takýchto špecialistov veľa. Na Slovensku vzniklo Centrum pre liečbu popálenín v Šaci v roku 1971, druhé centrum v Bratislave bolo založené lekármi zo Šace v roku 1988, takže naša krajina bola rozdelená spádovo na dve polovice. 

Kde bude samotný kongres prebiehať?

Kongres sa uskutoční v košickom hoteli Double Tree by Hilton v dňoch 21. - 22. septembra 2023. Pozostáva z lekárskej sekcie a zo sekcie zdravotných sestier, takže okrem lekárov sú vítané aj zdravotné sestry, ktoré budú mať v troch blokoch tiež zaujímavý program. Online prenos nie je zabezpečený, uprednostnili sme osobné stretnutie.

V čom je popáleninový kongres výnimočný?

Výnimočnosť kongresu je určená výnimočnými ľuďmi, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas na to, aby sa osobne zdieľali s najnovšími medicínskymi poznatkami zo svojej praxe. Na internete si dnes môžete vyhľadať akékoľvek informácie, ale informácie podané osobne špičkovými odborníkmi aj s možnosťou diskusie a priateľského stretnutia sa len ťažko dajú niečím nahradiť.

 

Kongres sa uskutoční pod záštitou
predsedu predstavenstva AGEL a.s. Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M.
podpredsedníčky predstavenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsovej
riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL n.o. MUDr. Jozefa Pribulu, PhD., MBA
generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. MUDr. Pavla Rusnáka, MBA
dekana LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD.

Späť