Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

9. stredoeurópsky popáleninový kongres privítal viac než sto zdravotníkov, ktorí odprezentovali najaktuálnejšie výsledky v oblasti popálenín

22.9.2023

Aktuálny 9. stredoeurópsky popáleninový kongres (21. – 22. 2023, Double Tree by Hilton Košice), ktorý sa konal pri príležitosti 52. výročia založenia Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, opäť združil významných odborníkov z okolitých krajín a zámoria.

Zaujímavý program pozostávajúci z lekárskej sekcie a sekcie sestier bol počas dvoch dní rozložený do 10 blokov. Organizátormi kongresu boli Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL, Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie - Sekcia popálenín v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov, AGEL a Perfect Distribution. „Hlavnou témou tohto ročníka pre lekárov bola liečba termických úrazov so zameraním na protišokovú liečbu, chirurgické riešenie popálenín, popáleniny elektrickým prúdom, ako aj novinky pri odstraňovaní chorobne zmeneného tkaniva a kultivácie kožných buniek. Hlavnou témou sekcie sestier bola starostlivosť o detského pacienta s termickým úrazom a dospelých pacientov s rozsiahlymi popáleninami, význam práce sestier na operačných sálach a liečba pacientov v hyperbarickej komore. Veríme, že tohtoročný odborný program poskytol predovšetkým miesto pre prezentáciu najaktuálnejších výsledkov v oblasti popálenín od slovenských aj zahraničných kolegov a prispel k výmene odborných poznatkov, skúseností a stal sa aj zaujímavou spoločenskou udalosťou na vytvorenie nových priateľských kontaktov,“ uviedol prezident kongresu, prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Peter Lengyel, PhD. ešte pred začiatkom konferencie. „Väčšina pozvaných hostí je členom Európskej popáleninovej spoločnosti. Európska popáleninová spoločnosť bola založená v roku 1981 na to, aby združovala špecialistov na popáleninovú medicínu naprieč celým kontinentom. Keďže v každej európskej krajine je vzhľadom na počet obyvateľov jedno a viac popáleninových centier, nie je takýchto špecialistov veľa. Na Slovensku vzniklo Centrum pre liečbu popálenín v Šaci v roku 1971,“ priblížil ďalej MUDr. Lengyel, PhD.

So zaujímavou prednáškou o liečbe hypertrofických jaziev a keloidov v úvode vystúpil bývalý prezident EBA (EBA - European Burns Association) – profesor Peter Vogt z Burn Center, Hannover, Germany. Prítomných svojou účasťou a prednáškou o laserovom ošetrení a aplikácii BTM pri popáleninách poctil i profesor Ludwik Branski zo Shriners Children Hospital v Galvestone v USA. Prednáškou o skúsenostiach s rekonštrukciou vojnových poranení a termických úrazov zaujal vo svojom video príspevku profesor Serghij Slesarenko, tiež člen EBA a šéf Burns and Plastic Surgery Center, Dnipro, Ukraine, ktoré je najbližšie k frontovej línii vojny na Ukrajine, preto sa nemohol zúčastniť odborného podujatia. So zaujímavou prednáškou o použití lalokových plastík pri vojnových poraneniach rúk vystúpil aj profesor Ihor Stoianovskyi z Centra popálenín Fakultnej Nemocnice v Ľvove. Docent Leo Klein, ktorý dlhé roky pôsobil na Katedre vojnovej chirurgie a na popáleninovej jednotke vo VN Hradci Králové, neskôr pracoval v hodnosti brigádneho generála v Bruseli ako hlavný zdravotnícky poradca vrchného veliteľa vojsk NATO pre Európu (ACE Medical Advisor) a bol tiež náčelníkom zdravotníckeho oddelenia SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – Vrchné veliteľstvo spojeneckých síl v Európe), sa vo svojej prednáške venoval histórii termických katastrof, čo podnietilo zaujímavú diskusiu, vzhľadom k súčasnej vojnovej situácii. Následne sa prednášky o kooperácii popáleninových centier v Európe ujal prezident Európskej popáleninovej spoločnosti profesor Jyrki Vuola, pôsobiaci v Burn Centre Helsinki University Central Hospital vo Fínsku. Pozvanie prijali aj prednášajúci z Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline, ktorých témou boli požiare v uzavretých priestoroch a krízové riadenie pri hromadných nešťastiach.

Rovnako podnetnými a prínosnými boli aj príspevky ostatných prednášajúcich, ktorí obohatili program 9. stredoeurópskeho popáleninového kongresu zorganizovaného pri príležitosti 52. výročia založenia Centra popálenín. „Bolo pre nás veľkou cťou, že sme mohli všetkých privítať na pôde tak krásneho mesta, v Košiciach. Som nesmierne rád, že naši kolegovia z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca v spolupráci s ostatným tímom pripravili toto podujatie, že konečne je tu priestor na to, aby sme začali zdieľať informácie, ktoré sú tak nevyhnutné pre ďalšie fungovanie v 21. storočí. Chcem apelovať na to, že aj to, čo sa deje len pár kilometrov za hranicami, nám jasne hovorí, že popáleninová medicína je jednou z kľúčových. Ako anestéziológ mám veľmi blízko k problematike, o ktorej hovorím. Dôležitosť popáleninovej medicíny ako takej alebo medicíny termických úrazov je naozaj v dnešnej dobe veľmi dôležitá,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA, ktorý dodal, že šačianska Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie patrí medzi tie najflexibilnejšie a najkvalitnejšie vôbec. 

Späť