Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Skríningové mamodiagnostické centrum Nemocnice AGEL Košice-Šaca podporuje kampaň „Pink“ október

18.10.2023

Kampaň „Pink“ október je zameraná na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka, ktorá je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Podporiť ju môže každý, napríklad nosením ružovej stužky, trička či organizovaným osvetových akcií v školách či na rôznych pracoviskách. Téme sa venuje lekárka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Nora Lešková a primárka kliniky MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH.

Je známe, že hlavné rizikové faktory vzniku rakoviny prsníka sú genetická predispozícia, hormonálna substitučná liečba, fajčenie, obezita, stres, predchádzajúca rádioterapia, nedostatočná pohybová aktivita, nesprávne stravovacie návyky, vrátane zvýšenej konzumácie alkoholu a podobne. „Nové poznatky z oblasti onkológie, genetiky, molekulárnej biológie, rádioterapie, a imunoterapie zvyšujú efektivitu liečby, čím sa zlepšuje kvalita a dĺžka prežívania pacientov s rakovinou prsníka. Na manažmente  liečby karcinómu prsníka sa podieľa viacero odborníkov - rádiológ, chirurg, onkológ, rádioterapeut a plastický chirurg,“ uviedli MUDr. Nora Lešková a MUDr. Tatiana Špakovská, PhD., MPH.

Pozitívnym faktom je, že rakovinu prsníka je možné zachytiť už v počiatočnom štádiu, čo výrazne zvyšuje percento vyliečených žien, pri čo najmenej agresívnej forme liečby. Okrem samovyšetrenia prsníkov, pri ktorom je však možné zachytiť už hmatnú hrčku v prsníku, je dôležité, aby ženy absolvovali mamografické vyšetrenie. Toto vyšetrenie umožňuje zachytiť už predrakovinové štádium, prípadne nádor malých rozmerov, ktorý si žena nevie sama vyhmatať. Ženám do 40. roku života sa odporúča absolvovať ultrazvukové vyšetrenie prsníkov raz za dva roky, v prípade podozrenia na ochorenie prsníka aj v kratšom intervale. Žena po 40. roku života má absolvovať mamografické vyšetrenie raz za dva roky, v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy na karcinóm prsníka, ev. potvrdenej genetickej mutácie raz ročne, v indikovaných prípadoch aj v mladšom veku. Od roku 2019 je na Slovensku zavedený do praxe populačný skríning rakoviny prsníka, v rámci ktorého ženy vo veku 50 - 69 rokov, na základe pozývacieho listu zo zdravotnej poisťovne ev. výmenného lístku od gynekológa či všeobecného lekára, absolvujú mamografické vyšetrenie na certifikovanom pracovisku, ktorých je v súčasnosti na Slovensku 22.

Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie

Od decembra 2021 je jedným z týchto pracovísk aj Mamodiagnostické centrum Kliniky rádiológie v nemocnici v Šaci. Veľkou výhodou je úzka spolupráca s Mamárnym centrom, kde sú pacienti ďalej manažovaní na základe výsledkov rádiologických zobrazovacích a intervenčných vyšetrení. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná poistenkyniam a poistencom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku z jeho všetkých regiónov. Objednať sa môžete prostredníctvom call centra na čísle 055/7234 333 alebo mailom na mamoskrining@nke.agel.sk

Späť