Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Lekári skupiny AGEL a vedci z MultiplexDX budú spolupracovať pri diagnostike rakoviny prsníka a efektívnej liečbe onkologických pacientok

30.11.2023

Skupina AGEL, spoločnosť MultiplexDX a Vedecký, výskumný a vzdelávací inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti inovatívnej diagnostiky rakoviny prsníka pre stanovenie efektívnej a personalizovanej liečby onkologických pacientok.

Rámcovú zmluvu o spolupráci podpísali uplynulý týždeň na pôde Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Súčasťou stretnutia bolo predstavenie unikátneho diagnostického testu na rakovinu prsníka pre personalizovanú liečbu a prognózu odpovede na terapiu Multiplex8+. Zakladateľ a CEO spoločnosti  MultiplexDX Dr.h.c. Pavol Čekan, PhD. predstavil výsledky retrospektívnej klinickej validácie, ktorú MultiplexDX zrealizovala na 1080 vzorkách, na základe ktorej navrhuje zlepšenie stratifikácie pacientov a návrh personalizovaných génových signatúr na predpovedanie odpovede na liečbu onkologických pacientok.

 „Prínos zavedenia diagnostického testu Multiplex8+ vidím v dvoch rovinách. V krátkodobom horizonte môže pomôcť klinickým onkológom pri rozhodovaní o nasadení chemoterapie u niektorých pacientok s rakovinou prsníka, kde indikácia pre takúto liečbu nie je jednoznačná. V súčasnosti totiž môžeme rozdeliť takéto pacientky zhruba do troch skupín. Prvá skupina je tá, kde liečba chemoterapiou je jednoznačne indikovaná a je zrejmé, že bez nej sú výsledky ich prežívania oveľa horšie. Druhou skupinou sú pacientky s relatívne málo agresívnymi nádormi, ktoré nemajú žiadny benefit z tejto pomerne náročnej liečby. U nich zvyčajne postačuje operácia, rádioterapia a hormonálna liečba. Treťou skupinou sú ženy v takzvanej šedej zóne, kde sú hodnoty určitých parametrov nádoru hraničné a nevieme presne povedať, či chemoterapiu majú dostať, alebo nie. Preto niektoré z nich podstupujú agresívnu chemoterapiu pravdepodobne zbytočne. Multiplex8+ pomôže rozlíšiť pacientky, u ktorých je chemoterapia nevyhnutná a tie, u ktorých výsledky liečby aj bez chemoterapie sú rovnaké ako s ňou. Tieto ju však nemusia podstúpiť a vyhnú sa tak mnohým závažným vedľajším účinkom. Z dlhodobejšieho hľadiska by mal Multiplex8+ pomôcť pri rozhodovaní o nasadení liekov tzv. druhej, resp. tretej línie systémovej liečby (chemoterapia, biologická liečba, imunoterapia), ak primárna liečba zlyhá alebo je málo účinná. Podobne je to aj pri recidíve rakoviny prsníka a pri metastatickom ochorení. Zároveň bude takýto všestranný test niekoľkých tisícov nádorových parametrov nápomocný pri skúšaní nových preparátov v terapii karcinómu prsníka, ale aj niektorých iných nádorových ochorení. Pomôže individualizovať liečbu každej pacientky podľa veľmi presných parametrov nádorového tkaniva. Hovoríme o takzvanom tailoringu - ušití liečby na mieru,“ vyjadril sa k spolupráci so spoločnosťou MultiplexDX vedúci lekár Mamárneho centra Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Ladislav Saksun, PhD.

Spoločnosť MultiplexDX má zastúpenie na americkom a európskom trhu. Jej poslaním je eliminovať nesprávnu diagnostiku rakoviny vytvorením spoľahlivých, presných, kvantitatívnych a cenovo dostupných diagnostických testov. Inovatívne, patentované riešenia MultiplexDX kombinujú vizualizačné a sekvenčné technológie na kvantifikáciu a analýzu viac ako 20 000 biomarkerov rakoviny prsníka tak, aby pomohli navrhnúť efektívny druh personalizovanej liečby šitý na mieru každej pacientke.

„MultiplexDX s nadšením víta spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami Skupiny AGEL, významným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Táto spolupráca umožní pilotovanie našej inovatívnej diagnostiky pre pacientky s rakovinou prsníka v spojení s renomovanými onkológmi. Veríme, že spolupráca špičkových vedcov z MultiplexDX so špičkovým tímom lekárov zo Skupiny AGEL povedie k zachráneniu mnohých životov prostredníctvom nášho diagnostického riešenia a návrhu efektívnej a personalizovanej liečy Multiplex8+,“ uviedol zakladateľ a CEO spoločnosti Dr.h.c. Pavol Čekan, PhD.

Späť