Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Svetový deň boja proti tuberkulóze: Liečba pacienta je dlhodobá, počet prípadov v posledných rokoch mierne vzrástol

22.3.2024

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec za Svetový deň boja proti tuberkulóze. Odhady hovoria o 9 miliónoch nových prípadov ochorenia ročne, pričom jedna pätina postihnutých zomiera. Liečba tuberkulózy je zdĺhavá a na začiatku vyžaduje hospitalizáciu. O jej rizikových faktoroch, diagnostike a spôsobe liečby sme hovorili s lekárkou pneumologicko-ftizeologickej ambulancie Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Miroslavou Fečaninovou.

Čo je tuberkulóza a aké sú typické príznaky tohto ochorenia?

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, vyvolané najčastejšie baktériou M. tuberculosis (BK – Kochov bacil). Ochorenie sa vyvíja pomaly, niekoľko mesiacov. Pri pľúcnej forme sú hlavným postihnutým orgánom pľúca. Jej príznaky sú minimálne alebo môže ísť o dlhotrvajúci, napríklad viac ako mesačný kašeľ. Prejavuje sa dýchavicou, vykašliavaním krvi v spúte (hlienoch), únavou, nechutenstvom, chudnutím, nočným potením a mierne zvýšenou teplotou. Menej často môže tuberkulóza postihnúť ktorýkoľvek iný orgán - lymfatické uzliny, kosti, kĺby, centrálny nervový systém, gastroitestinálny trakt, či iné. Vtedy hovoríme o mimopľúcnej forme a príznaky závisia od lokality ochorenia.

Čo patrí medzi rizikové faktory, respektíve aký je najčastejší zdroj nákazy?

Najčastejším zdrojom nákazy je chorý človek, ktorý vylučuje do prostredia živé baktérie (kašle, kýcha, rozpráva, spieva). Zdravý človek obyčajne ochorie až vtedy, keď je dlhodobo v kontakte s človekom chorým na tuberkulózu. Pri jednorazovom alebo krátkodobom kontakte s tuberkulóznymi bacilmi bežne človek neochorie, respektíve len jedinec s veľmi oslabenou imunitou.

Koho tuberkulóza zvyčajne postihuje?

Rizikovými skupinami sú deti, starší ľudia, diabetici, alkoholici, narkomani, onkologicky chorí, osoby s HIV infekciou a AIDS a migranti, ktorí k nám často zavlečú veľmi odolné druhy TBC, ktoré nereagujú na bežnú liečbu.

Ako sa ochorenie diagnostikuje a lieči?

Diagnostika pozostáva z dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia u pneumoftizeológa, rtg snímky pľúc, prípadne CT vyšetrenia, mikrobiologického vyšetrenie spúta (hlienov), endoskopického vyšetrenia (bronchoskopia), prípadne histologického vyšetrenia a z tuberkulínovej senzitivity (špeciálneho kožného testu). Liečbu indikuje vždy pneumoftizeológ. Je dlhodobá, v trvaní najmenej 7 mesiacov, a pozostáva z kombinácie osobitných antibiotík, ktoré voláme antituberkulotiká. Kombinuje sa 4 - 5  druhov, podľa presných schém. Výnimočne je nevyhnutý aj chirurgický zákrok. Cieľom liečby je vyliečenie chorého a zabránenie prenosu TBC na osoby, ktoré boli alebo sú v kontakte s chorým. Pacient aj po vyliečení ostáva niekoľko rokov v kontrolnom sledovaní u pľúcneho špecialistu.

Môže tuberkulóza spôsobiť trvalé následky?

Áno, pri neskorej diagnostike a rozsiahlom poškodení pľúc. V prípade postihnutia mozgu alebo kostí môže zanechať aj trvalé následky. Najväčším problémom tuberkulózy je však to, že sa u ľudí, ktorých najviac postihuje, zistí veľmi neskoro. Vo svete každoročne ochorie na tuberkulózu 9 miliónov ľudí, z ktorých približne pätina zomiera.

Existuje voči ochoreniu účinná prevencia?

Áno, spočíva v  základných hygienických návykoch, v izolácii chorého, v BCG vakcinácii rizikových osôb (povinné očkovanie bolo na Slovensku zrušené v roku 2012), chemoprofylaxii, röntgenologickej a bakteriologickej depistáži, teda cielenom vyhľadávaní chorých, ktorí boli v dlhodobom kontakte s človekom s tuberkulózou.

Koľko pacientov ročne liečite na toto ochorenie vo Vašej ambulancii?

Pri potvrdenej tuberkulóze ide o liečbu v trvaní najmenej 7 mesiacov. Úvodné dva mesiace prebiehajú v nemocničnom zariadení, následne je pacient nasmerovaný na spádového pneumoftizeológa, ktorý liečbu ďalej riadi, kontroluje, respektíve ukončuje. Po viac než dvoch desaťročiach poklesu prípadov TBC bol v posledných rokoch zaznamenaný mierny nárast počtu nakazených. Zvýšenie počtu prípadov sa pripisuje pandémii koronavírusu, ktorá zhoršila prístup k diagnostike i liečbe tohto ochorenia. V našej ambulancii ročne zaevidujeme do 10 nových prípadov, nakoľko gro pacientov je primárne situovaných do klinických pracovísk, odkiaľ sú následne nasmerovaní k ďalšiemu manažmentu na spádové pľúcne ambulancie. U pacientov na biologickej liečbe však po tuberkulóze pravidelne aktívne pátrame. V praxi to znamená približne 250 vyšetrení ročne, lebo napríklad pri potvrdení ochorenia u učiteľky v základnej škole je nutné vyšetriť celý učiteľský kolektív.

Späť