Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 objednavanie@nke.agel.sk

O nemocnici

Nemocnica AGEL Košice-Šaca vzdala poctu svojim sestrám a pôrodným asistentkám. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni získali štyri z nich.

13.5.2024

Medzinárodný deň sestier (12. 5.) oslávili zamestnanci Nemocnice AGEL Košice-Šaca už tradične slávnostným popoludním v Dome umenia v Košiciach. Spoločenské podujatie bolo oslavou krásneho povolania a poďakovaním za neúnavnú a obetavú prácu sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni prevzali štyri sestry.

Vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a zamestnanci zdravotníckeho zariadenia pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa sestier uplynulý piatok (10. 5.) vzdali hold práci tým, ktorých služba v zdravotníctve je nenahraditeľná. Krásne a zároveň náročné povolanie sestier oslávili spoločenským podujatím v Dome umenia Košice. „Sestry sú srdcom zdravotníckych  zariadení. Sú obetavé a nenahraditeľné. A aké sú sestry Nemocnice AGEL Košice-Šaca? Jedinečné, výnimočné, nezastupiteľné. A práve preto sme tu dnes, aby sme vzdali hold ich práci a oslávili unikátnosť ošetrovateľského povolania. V mene celého vedenia nemocnice úprimne ďakujem všetkým sestrám, pôrodným asistentkám, zdravotníckym pracovníkom a celému ošetrovateľskému personálu za to, že svoje povolanie vykonávajú s obrovským srdcom ako poslanie,“ prihovorila sa prítomným námestníčka Úseku ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Mária Vinterová, dipl.s.

„Za posledný rok som mala možnosť spoznať sestry vo vašej nemocnici. Dovolím si konštatovať, že napriek veľmi náročnej práci, ktorú robíte, dokážete vykonávať množstvo ďalších povinností a úloh a popritom ste sa nezabudli usmievať. Dovoľte mi úprimne vám všetkým poďakovať a vyjadriť vám svoju úctu,“ uviedla riaditeľka Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK PhDr. Jana Ondrišová, MPH, MBA.

Generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA zdravotníkom pripomenul príbeh Florence Nightingalovej, anglickej ošetrovateľky, autorky odbornej literatúry a priekopníčky, ktorá založila prvú zdravotnícku školu pre dievčatá a považuje sa za zakladateľku ošetrovateľstva ako vedy. „Ste krásne ako bola ona, ste potrebné tak, ako ona, ktorá celý svoj život obetovala poslaniu v zdraví aj chorobe. Ani vy ste to nevzdali počas pandémie COVID-19. Rovnako, ako Florence ste pre našich pacientov a klientov anjelmi a dámami s lampou,“ prihovoril sa sestrám MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Súčasťou podujatia bolo udelenie cien Biele srdce na regionálnej úrovni ktoré vedenie zdravotníckeho zariadenia a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III odovzdali štyrom sestrám. Prvou ocenenou sestrou Nemocnice AGEL Košice-Šaca pre rok 2024 v kategórii sestra – manažérka bola vedúca sestra Internej kliniky Mgr. Sylvia Giáková. V šačianskej nemocnici pracuje úctyhodných 35 rokov, svoju prácu vykonáva telom a dušou a je obrovským vzorom pre svojich spolupracovníkov. Jej cieľavedomosť, profesionalita, odbornosť, láskavosť, obetavosť, spoľahlivosť ju zaraďujú medzi výnimočné sestry manažérky. Svoje povinnosti vykonáva srdcom a s obrovským prehľadom. „Ďakujem, je to pre mňa pocta a veľmi si to vážim. Reakcie okolia boli prajné a pozitívne, napriek tomu ocenenie vnímam ako uznanie pre celú Internú kliniku, nielen pre mňa. Som rada, že som súčasťou úspešnej spoločnosti. Nemocnici a Skupine AGEL prajem veľa úspechov,“ vyjadrila sa po obdržaní certifikátu Mgr. Sylvia Giáková.

Druhou ocenenou sestrou v praxi sa stala Bc. Silvia Šoltésová z novorodeneckého oddelenia. Svoju profesionálnu kariéru odštartovala na oddelení šestonedelia, následne pracovala na novorodeneckom oddelení ako sestra pri lôžku v nepretržitej prevádzke, neskôr v ambulanciách, kde sa stala nenahraditeľnou pravou rukou lekárom. Celý svoj osobný a profesionálny život venuje starostlivosti o najmenších pacientov. Pozná zmysel svojho povolania a preto je nablízku vždy tam, kde je potrebná pomoc. Silvia Šoltésová je trpezlivá, skromná a v kolektíve mimoriadne empatická. Svojimi prirodzenými vlastnosťami je neoddeliteľnou súčasťou tímu. Nikdy by ste ju nepočuli sťažovať sa a aj v situáciách, ktoré prináša každodenný život z nej sála pokora, láska k životu a ľuďom. „Vážim si, že ma poctili ocenením Biele srdce. Ďakujem vedeniu nemocnice a kolektívu novorodeneckého oddelenia za to, že pri mne vždy stoja a sú pre mňa druhou rodinou,“ uviedla Bc. Silvia Šoltésová.

Tretie ocenenie Biele  srde na regionálnej úrovni v kategórii sestra v praxi získala Bc. Mária Tóthová, ktorá po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie nemocnice ako zmenová sestra, neskôr pracovala na hematologickej ambulancii a aktuálne je súčasťou kolektívu sestier Chirurgickej kliniky Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Sestra Tóthová popri svojej namáhavej práci na oddelení ochotne zastupuje svojich kolegov vo všetkých ambulanciách kliniky. Počas obdobia pandémie COVID-19 aktívne pracovala a bola súčasťou tímu mobilného odberového miesta. Z jej prístupu k pacientom cítiť pokoru, empatiu, trpezlivosť, pozitívny postoj a nikdy jej nechýba úsmev na tvári. „Je to úžasný pocit. Som vďačná všetkým, ktorí ocenili moju prácu za tých 24 pekných rokov v nemocnici. Mám úžasné kolegyne a celý kolektív,“ vyjadrila úprimnú radosť Bc. Mária Tóthová.

Ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v kategórii sestra v praxi bolo venované  aj Ivete Mihalíkovej z Ušno-nosovo-krčného oddelenia, na ktorom pracuje už 40 rokov. Je vždy milá a ochotná pomôcť. K pracovným povinnostiam a novým úlohám pristupuje so snahou o včasnú implementáciu. Vyznačuje sa profesionalitou a nadhľadom. Pre svoj úžasný ľudský prístup a zmysel pre humor sa teší veľkej obľube pacientov. Je ochotná kedykoľvek a komukoľvek pomôcť aj na úkor svojho voľného času. „Som nesmierne vďačná za toto ocenenie. Ďakujem najmä primárovi a vedúcej sestre, lebo bez nich a úžasného kolektívu by som to nedokázala. Oni ma podržali v období, keď som mala ťažké chvíle aj celkovo odkedy pracujem na oddelení,“ vyjadrila sa ocenená Iveta Mihalíková.

Späť