Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

Tel: 055 / 7234 111
Fax: 055 / 7234 444 [email protected]

O nemocnici

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca vykonali už viac než 4100 operácií štítnej žľazy

2.7.2024

Prvá operácia štítnej žľazy bola v Nemocnici AGEL Košice-Šaca vykonaná ešte v roku 1997 profesorom MUDr. Michalom Pichaničom, DrSc., ktorý je považovaný za zakladateľa tyreochirurgie v Šaci. Odvtedy sa ORL špecialistom podarilo v šačianskom zdravotníckom zariadení vybudovať jedno z najvýznamnejších tyreochirurgických pracovísk, ktoré je zároveň aj centrom pre východné Slovensko a kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa môže porovnávať s vyspelými centrami v Európe. V nasledujúcom rozhovore primár ORL MUDr. Ivan Veme popisuje nielen samotné začiatky operácií štítnych žliaz, ale aj pokrok a súčasný stav v chirurgii štítnej žľazy.

Ako vyzerali začiatky operácií štítnych žliaz v Nemocnici AGEL Košice-Šaca?

V tom čase sa realizovalo približne 30 – 40 výkonov ročne. Operácie sa robili klasickým spôsobom, trvali dlhšie, vykonával sa väčší rez, všetky cievy sa podväzovali, bez použitia elektrokoagulačných prístrojov. Štítna žľaza je cievnatý orgán a kým sa cievy oddelili a podväzovali, trvalo to aj 2 – 3 hodiny. Aj preto sa vykonávala len jedna operácia štítnej žľazy za deň. Teraz dokážeme tento výkon realizovať za hodinku a stihneme aj 3 – 4 denne. Od roku 2010 ich vykonávame cez 200 ročne, napríklad, v priebehu minulého roka sa u nás realizovalo 235 operácií štítnej žľazy a 38 operácií prištítnych teliesok. Patríme tak medzi top 4 pracoviská na Slovensku, ktoré vykonávajú v poradí najviac operácií štítnej žľazy ročne.

Ako často sa v práci stretávate s prípadmi, kedy sú potrebné operácie štítnej žľazy? 

K nám na ORL prichádza už zdiagnostikovaný pacient, ktorý má indikovanú operačnú liečbu. O tom, či pacientovi stačí medikamentózna, alebo je nutná už chirurgická liečba, rozhoduje endokrinológ, ktorý má pacienta vo svojej starostlivosti a sleduje vývoj choroby štítnej žľazy. Na ORL následne doordinujeme ďalšie zobrazovacie vyšetrenia, ako napríklad CT či magnetickú rezonanciu v prípade, že ide o komplikovanú strumu, veľmi veľkú štítnu žľazu a podobne. Častokrát však pacienti prichádzajú na príjem už aj s týmito vyšetreniami.

Ako prebieha samotný výkon?

Vždy v celkovej anestézii. Pacient musí byť pripravený a zastabilizovaný, či už po endokrinologickej alebo internistickej stránke. Keďže ide o plánovanú operáciu, pacient by mal byť v dobrom zdravotnom stave, aby sme predišli pooperačným komplikáciám a skrátili pooperačné hojenie na minimum. Následná rekonvalescencia trvá približne tri týždne. Pacient je u nás hospitalizovaný len 3 – 5 dní a v domácom liečení zostáva 2 týždne. Po operácii a zhojení odovzdávame pacienta naspäť do starostlivosti endokrinológa, keďže je nutná substitučná endokrinologická liečba. Pacient nemá štítnu žľazu a musí byť doživotne substituovaný hormónmi vo forme tabletky. V prípade rakoviny ide o liečbu rádiojódom a tam je nutná spolupráca nielen endokrinológa, ale aj nukleárneho lekára. K ďalším prípadom uvediem nediagnostikovaných pacientov, ktorí k nám prichádzajú na vyšetrenie s hrčou na krku. Ak sa nachádza v oblasti dolnej časti krku, indikujeme im ultrazvuk a endokrinologické vyšetrenia.

Aké možnosti liečby ponúka Nemocnica AGEL Košice-Šaca?

V našom zdravotníckom zariadení máme nielen endokrinológa, ale aj centrum pre tyreochirurgiu, ktoré sme založili v 2006. Úzko spolupracujeme s rádiológom, inštitútom nukleárnej medicíny, prípadne s onkológmi a histopatológom. Uzlové strumy sú často indikované na operáciu s požiadavkou peroperačného histologického vyšetrenia, tzv. zmrazeného rezu. Počas operácie sa rozhoduje o rozšírení operačného výkonu na totálny výkon, v prípade suspektného nálezu, alebo o výkon na lymfatických uzlinách.

Dostáva pacient v Nemocnici AGEL Košice-Šaca komplexnú liečbu na jednom mieste? Od diagnostiky až po chirurgický zákrok?

Áno. Aj kvôli tomu sme zriadili centrum pre tyreochirurgiu, pretože úzka spolupráca je veľmi dôležitá. Pracujeme so skúsenými lekármi. Nie každý histopatológ vie pri peroperačnej biopsii s vysokým percentom vyhodnotiť suspektnosť z malignity. Keďže u nás sú tieto výkony veľmi časté, kolegovia to vedia rozlíšiť už počas operácie. V začiatkoch sa stávalo, že nám nevedeli povedať, či ide o podozrenie na malignitu a po týždni, keď to histológia potvrdila, sme museli pacienta objednať na druhú operáciu. Dnes už vieme jednou operáciou vyriešiť celkový stav pacienta, za čo vďačíme skúsenostiam.

Aké sú prognózy pacientov po operácii?

U benígnych veľmi dobré. Čo sa týka malígnych, našťastie, až v 80 percentách hovoríme o nízko agresívnych zhubných nádoroch, diferencovaných karcinómoch s dobrou prognózou. Pri správnej liečbe zaznamenávame pri 80 percentách pacientov až 20-ročné prežívanie.

Pomenujte, prosím, možné komplikácie, aj tie, ktoré sa týkajú pooperačnej starostlivosti.

Peroperačne hrozí riziko krvácania, čomu predchádzame skúsenosťou operatérov, ktorí majú za sebou už stovky operácií. V priebehu ostatných 20. rokov sme vykonali už viac než 4100 zákrokov. V súčasnosti využívame elektrokoagulačné nástroje, harmonický skalpel alebo LigaSure, ktoré umožňujú nekrvavé operačné pole a prehľad pri operácii, vďaka čomu predchádzame komplikáciám a poškodeniu anatomických štruktúr, hrtanových nervov, veľkých ciev, prištítnych teliesok, ktoré majú ostať neporušené. Zaznamenávame teda nízke percento pooperačných komplikácií, medzi ktoré patrí paréza zvratného hrtanového nervu, jednostranná porucha hlasu či porucha dýchania.

Dokážu lieky plnohodnotne nahradiť funkciu štítnej žľazy? Má pacient po jej odstránení nejaké obmedzenia?

Dokážu nahradiť jej funkciu, ale pacient musí byť doživotne substituovaný a brať jednu-dve tabletky hormónu štítnej žľazy denne. Pri správnom nastavení dávky endokrinológom dokážu ženy normálne otehotnieť a vynosiť zdravé dieťa, aj po odstránení štítnej žľazy.  

Pred nedávnom ste v Nemocnici AGEL Košice-Šaca spolu s kolegami vykonali už 4000. operáciu štítnej žľazy. Spomedzi toľkého množstva, na ktorého pacienta si dodnes spomínate?

V čase nášho rozhovoru počet zákrokov prekročil počet 4150. Spomínam si na viacero zaujímavých či ťažších prípadov, ktoré utkvejú v pamäti a sú výzvou posúvajúcou tyreochirurgický tím vpred. Jedna pacientka dlhých 40 rokov odmietala operáciu štítnej žľazy, pretože sa bála zákroku a krk už mala hrubý ako samotnú hlavu. Operácia napokon trvala tri hodiny, pretože štítna žľaza bola 20-násobne väčšia, ako by mala byť. Struma mala až 650 ml a v priemere viac ako 15 centimetrov. Keď k nám prišla po týždni, vyčítala si, že zákrok odkladala. Jazva sa v súčasnosti robí do vrásky a nie je ju ani vidieť, rez zošijeme atraumaticky a po pol roku ani neviete, že pacient bol operovaný, vidíte len jednu výraznejšiu vrásku. Za tých 20 rokov išla technika výrazne dopredu a tyreochirurgia je veľmi efektívna a často miniinvazívna chirurgická operatíva, ktorá prináša úžasné výsledky.

Ako sa dá k vám objednať?

Cez call centrum na čísle 055 7234 333 alebo mailom na: [email protected] 

Späť